Narodowy Bank Polski wydał 12 lipca informacje o wysokości inflacji bazowej w czerwcu 2017 roku.

Z powyższego komunikatu jasno wynika, że w relacji rok do roku inflacja w Polsce po zniesieniu cen administrowanych (które podlegają kontroli państwa) wyniosła 1,5 proc. wobec 2,0 proc. z wcześniejszego miesiąca.

Z kolei w przypadku po usunięciu cen tych najbardziej zmiennych wyniosła 1,3 proc., wobec 1,2 miesiąc wcześniej. Natomiast po wyłączeniu cen jedzenia i żywności, oraz nośników energii wyniosła 0,8 proc., tyle samo, co miesiąc wcześniej – poinformował Narodowy Bank Polski.